ביטוח לאומי - דעו את זכויותיכם! קצבת שאירים - כתבה שלישית בסדרה

ביטוח לאומי - דעו את זכויותיכם! קצבת שאירים - כתבה שלישית בסדרה

אלמנות ואלמנים רבים אינם מודעים לזכאותם לקבל קצבת שאירים מביטוח לאומי. הקצבה מוגדרת, יחד עם קצבת ילדים וקצבת זקנה, "קצבה אוניברסלית", החלה על כלל האזרחים, ללא הבדל מעמד או הכנסה, והיא נועדה להבטיח את יכולת הקיום של השאירים - אלמן, אלמנה יתום/ה, של תושבי ישראל שנפטרו (חוץ מפטירה בגלל מלחמה או מחמת פשע). את התביעה יש להגיש לא יאוחר מ-12 חודשים מיום הפטירה. אם הוגשה התביעה לאחר מכן, הקצבה תינתן באופן רטרואקטיבי עבור 12 חודשים לכל היותר. המשמעות היא שאם הגשתם תביעה ,למשל, ארבע שנים לאחר הפטירה, עדיין תקבלו רטרואקטיבית עבור שנה אחת בלבד.

זכאות לקצבה

הקצבה משולמת כאשר לנפטר/ת ישנם שאירים ומתקיימים התנאים הבאים:

  • הנפטר/ת היה תושב ישראל - תושב ישראל הוא מי שנולד בישראל או עלה לראשונה לפני הגיעו לגיל 62-60, ואשר מרכז חייו היה בישראל (למשל מקום העבודה העיקרי שלו, המקום בו גרה מרבית משפחתו וכו').
  • הנפטר/ת השלים תקופת אכשרה - כלומר השלים/מה את פרק הזמן בו אדם חייב להיות מבוטח בביטוח הלאומי כאחד מתנאי הזכאות לקצבת שאירים.
  • דמי הביטוח שולמו כחוק - במקרה שהנפטר פיגר בחייו בתשלום דמי הביטוח, שאיריו עלולים להפסיד את הקצבה, או לקבל קצבה מופחתת.

ניתן לבדוק את הזכאות לקצבה במחשבון המוסד לביטוח לאומי.

גובה הקצבה

סכום הקצבה לאלמן/נה נקבע על פי הגיל ומספר הילדים. להלן סכומי הקצבה לחודש (לקוח מאתר ביטוח לאומי):

לאלמן/ה בגיל 50-40 בלי ילדים 1,150 ש"ח (החל ב- 01.01.2014)

לאלמן/ה בגיל 50 ומעלה בלי ילדים 1,531 ש"ח (החל ב- 01.01.2014)

לאלמן/ה בגיל 80 ומעלה 1,617 ש"ח (החל ב- 01.01.2014)

לאלמן/ה עם ילד אחד 2,249 ש"ח (החל ב- 01.01.2014)

לאלמן/ה עם שני ילדים 2,967 ש"ח (החל ב- 01.01.2014)

לכל ילד נוסף 718 ש"ח (החל ב- 01.01.2014)

קצבה ליתום/ה

משולמת לילד בנסיבות מיוחדות (יתום משני הורים, יתום יחיד שהורהו אינו זכאי לקצבת השאירים). ילד שהתייתם מאביו ומאמו זכאי לקצבת שאירים מכוח כל הורה בנפרד. סכום הקצבה לכל ילד 951 ש"ח (החל ב- 01.01.2014)

תוספת ותק

נפטר, אשר היה מבוטח מעל ל-10 שנים לפני פטירתו, יזכה את שאיריו בתוספת ותק בשיעור של 2% עבור כל שנת ביטוח מלאה שמעל 10 שנות הביטוח הראשונות. בסה"כ לא תעלה התוספת על 50% מהקצבה.

ניכויים מתשלום הקצבה

מהקצבה מנכים דמי ביטוח לאומי, דמי ביטוח בריאות, כמו גם ניתן לנכות ממנה חוב בדמי הביטוח שהמנוח לא שילם. שימו לב, אלמן חייב בתשלום דמי ביטוח לאומי בשיעור מינימלי אם אין לו הכנסות החייבות בדמי ביטוח (כשכיר, כעצמאי, כבעל הכנסה שלא מעבודה). אלמנה אינה חייבת בתשלום דמי ביטוח לאומי, אם אין לה הכנסות החייבות בדמי ביטוח (כשכירה, כעצמאית, כבעלת הכנסה שלא מעבודה).

למידע נוסף הקליקו.

 


אינדקס נותני שירות
בחר אזור ועיר בארץ
חיפוש חופשי

הכתבות הנצפות ביותר

כתיבת סיפור חיים ביוגרפיות ברשת -כל הזכרונות נשמרים לנצח

איך אפשר לשמר את הזיכרון של סבא סבתא אמא אבא לנצח

אין מספיק גברים למניין ? כיום יש פתרון

לעיתים מעבר לאובדן הקשה מנשוא, אנו נאלצים להתמודד עם בעיות לא פשוטות כמו מציאת מניין, עריכת טקסי מחילה ואמירת קדיש על המת. כיום, קיימים שירותים המספקים פתרונות לכל הצרכים המקובלים לפי הדת, ומסייעים לכל אדם להיקבר כדין ולשמור על זכרו בכבוד.

לרשימת הכתבות המלאה לחץ כאן

הכתבות הנצפות ביותר

אלמנים ואלמנות, שימו לב: תביעה לקצבת שאירים מומלץ להגיש לא יאוחר מ-12 חודשים מיום הפטירה של בן /בת זוגכם

אלמנות ואלמנים רבים אינם מודעים לזכאותם לקבל קצבת שאירים מביטוח לאומי. הקצבה מוגדרת, יחד עם קצבת ילדים וקצבת זקנה, "קצבה אוניברסלית", החלה על כלל האזרחים, ללא הבדל מעמד או הכנסה

עורכים צוואה? בידקו האם ברצונכם לשנות את המוטבים בקופות גמל ובביטוחי חיים

הכספים שיש לנו בקופות גמל ובביטוחי חיים אינם חלק מהעיזבון שלנו, ועם הפטירה הם עלולים לעבור לרשות אותם מוטבים אשר קבענו בעת פתיחת החשבון.

לרשימת הטיפים המלאה לחץ כאן
© כל הזכויות שמורות