ביטוח לאומי - דעו את זכויותיכם! קצבת שאירים - כתבה שלישית בסדרה

ביטוח לאומי - דעו את זכויותיכם! קצבת שאירים - כתבה שלישית בסדרה

אלמנות ואלמנים רבים אינם מודעים לזכאותם לקבל קצבת שאירים מביטוח לאומי. הקצבה מוגדרת, יחד עם קצבת ילדים וקצבת זקנה, "קצבה אוניברסלית", החלה על כלל האזרחים, ללא הבדל מעמד או הכנסה, והיא נועדה להבטיח את יכולת הקיום של השאירים - אלמן, אלמנה יתום/ה, של תושבי ישראל שנפטרו (חוץ מפטירה בגלל מלחמה או מחמת פשע). את התביעה יש להגיש לא יאוחר מ-12 חודשים מיום הפטירה. אם הוגשה התביעה לאחר מכן, הקצבה תינתן באופן רטרואקטיבי עבור 12 חודשים לכל היותר. המשמעות היא שאם הגשתם תביעה ,למשל, ארבע שנים לאחר הפטירה, עדיין תקבלו רטרואקטיבית עבור שנה אחת בלבד.

זכאות לקצבה

הקצבה משולמת כאשר לנפטר/ת ישנם שאירים ומתקיימים התנאים הבאים:

  • הנפטר/ת היה תושב ישראל - תושב ישראל הוא מי שנולד בישראל או עלה לראשונה לפני הגיעו לגיל 62-60, ואשר מרכז חייו היה בישראל (למשל מקום העבודה העיקרי שלו, המקום בו גרה מרבית משפחתו וכו').
  • הנפטר/ת השלים תקופת אכשרה - כלומר השלים/מה את פרק הזמן בו אדם חייב להיות מבוטח בביטוח הלאומי כאחד מתנאי הזכאות לקצבת שאירים.
  • דמי הביטוח שולמו כחוק - במקרה שהנפטר פיגר בחייו בתשלום דמי הביטוח, שאיריו עלולים להפסיד את הקצבה, או לקבל קצבה מופחתת.

ניתן לבדוק את הזכאות לקצבה במחשבון המוסד לביטוח לאומי.

גובה הקצבה

סכום הקצבה לאלמן/נה נקבע על פי הגיל ומספר הילדים. להלן סכומי הקצבה לחודש (לקוח מאתר ביטוח לאומי):

לאלמן/ה בגיל 50-40 בלי ילדים 1,150 ש"ח (החל ב- 01.01.2014)

לאלמן/ה בגיל 50 ומעלה בלי ילדים 1,531 ש"ח (החל ב- 01.01.2014)

לאלמן/ה בגיל 80 ומעלה 1,617 ש"ח (החל ב- 01.01.2014)

לאלמן/ה עם ילד אחד 2,249 ש"ח (החל ב- 01.01.2014)

לאלמן/ה עם שני ילדים 2,967 ש"ח (החל ב- 01.01.2014)

לכל ילד נוסף 718 ש"ח (החל ב- 01.01.2014)

קצבה ליתום/ה

משולמת לילד בנסיבות מיוחדות (יתום משני הורים, יתום יחיד שהורהו אינו זכאי לקצבת השאירים). ילד שהתייתם מאביו ומאמו זכאי לקצבת שאירים מכוח כל הורה בנפרד. סכום הקצבה לכל ילד 951 ש"ח (החל ב- 01.01.2014)

תוספת ותק

נפטר, אשר היה מבוטח מעל ל-10 שנים לפני פטירתו, יזכה את שאיריו בתוספת ותק בשיעור של 2% עבור כל שנת ביטוח מלאה שמעל 10 שנות הביטוח הראשונות. בסה"כ לא תעלה התוספת על 50% מהקצבה.

ניכויים מתשלום הקצבה

מהקצבה מנכים דמי ביטוח לאומי, דמי ביטוח בריאות, כמו גם ניתן לנכות ממנה חוב בדמי הביטוח שהמנוח לא שילם. שימו לב, אלמן חייב בתשלום דמי ביטוח לאומי בשיעור מינימלי אם אין לו הכנסות החייבות בדמי ביטוח (כשכיר, כעצמאי, כבעל הכנסה שלא מעבודה). אלמנה אינה חייבת בתשלום דמי ביטוח לאומי, אם אין לה הכנסות החייבות בדמי ביטוח (כשכירה, כעצמאית, כבעלת הכנסה שלא מעבודה).

למידע נוסף הקליקו.

 


אינדקס נותני שירות
בחר אזור ועיר בארץ
חיפוש חופשי

הכתבות הנצפות ביותר

מלחמה =טראומה= פוסט טראומה

איך מתמודדים עם טראומה שנהפכת לפוסט טראומה?

משפחות שכולות בזמן מלחמה

משפחות שכולות בזמן מלחמה

לרשימת הכתבות המלאה לחץ כאן

הכתבות הנצפות ביותר

משפחות שכולות בזמן מלחמה – כל דרכי ההתמודדות עם האבל, הזכויות, המענקים והתמיכה

לצד ההתמודדות הנפשית בתור הורים, בני זוג, משפחה וחברים, פעמים רבות אובדן של אדם קרוב משמעו אובדן של הכנסה ופגיעה ביכולת לעבוד ולכלכל את המשפחה. במצבים חמורים, יתכן מאוד וגם נאלצתם להתפנות מביתכם, מה שמקשה על האובדן אף יותר. בעקבות זאת, המדינה מציעה מגוון של מערכי סיוע ותמיכה במקרים מעין אלו. ראשית, ניתן לפנות ישירות אל ביטוח לאומי באמצעות קו חירום לסיוע למשפחות שכולות, שמספרו 02-6269999 או לחמ"ל משפחות שכולות בטלפון 053-7471412.

אלמנים ואלמנות, שימו לב: תביעה לקצבת שאירים מומלץ להגיש לא יאוחר מ-12 חודשים מיום הפטירה של בן /בת זוגכם

אלמנות ואלמנים רבים אינם מודעים לזכאותם לקבל קצבת שאירים מביטוח לאומי. הקצבה מוגדרת, יחד עם קצבת ילדים וקצבת זקנה, "קצבה אוניברסלית", החלה על כלל האזרחים, ללא הבדל מעמד או הכנסה

לרשימת הטיפים המלאה לחץ כאן
© כל הזכויות שמורות